fbpx

Hiilet kaminassa ja uunissa

KIVIHIILI JA ANTRASIITTI KAMINASSA JA UUNISSA

Kivihiili ja antrasiitti soveltuvat yleensä molemmat polttoaineeksi kamiinoihin ja uuneihin. Antrasiitti ja kivihiili ovat kuitenkin varsin erilaisia polttoaineita ja molemmilla on omat hyvät ominaisuutensa. Tietoa hiilituotteiden käytöstä ja soveltuvuudesta erilaisiin tarpeisiin alla. Jos et ole varma laitteen kestävyydestä ja soveltuvuudesta hiilen ja antrasiitin polttamiseen, tarkista laitteen valmistajata soveltuvuus hiilituotteiden käyttöön.

ANTRASIITIN KÄYTTÖ LIESISSÄ JA KAMIINOISSA

Antrasiitti on erityisen hyvä polttoaine erityisesti varaamattomiin tulisijoihin. Koska antrasiitin lämpö tulee merkittävältä osin hehkumalla, eikä kuumista kaasuista, saadaan antrasiitilla hyvä hyötysuhde järjestelmissä joissa ei ole palokaasujen kierrätystä.

Antrasiitin energiamäärä tilavuutta kohden on erittäin hyvä, noin 8-11 kertainen puuhun (i-m3) verrattuna. Jos kaminan ilmamäärän säädettävyys on hyvä, saadaan tuli palamaan yön yli ilman tarvetta lisätä polttoainetta. Antrasiitin käyttö onkin paikallaan kun halutaan pitkää paloaikaa tai suurta tehoa kovilla pakkasilla.

Koska antrasiitin lämpöteho on suuri, on ennen antrasiitin käyttöönottoa varmistettava, että kaminan pesä on valurautaa tai tulipesässä on keraaminen vuoraus. Varo ylilämmitystä tulisijaa erityisesti talvella. Jos lämmität täysin kylmää tulisijaa, saattavat palamisessa syntyvät korkeat lämpötilat halkaista kylmän kiven. Tämä pätee lämmitykseen kaikilla polttoaineilla.

Antrasiittia käytettäessä voidaan tehoa säätää arinan alapuolisen ilmanottoluukun avulla. Antrasiitti ei tarvitse ilmaa polttoaineen yläpuolelle, toisin kuin esim. puu ja kivihiili, mutta jos muuta ilmansyöttöä ei ole, voidaan yläpuolista ilmanottoauttoa käyttää. Vähennettäessä palamisen saamaa ilmamäärää antrasiitin palaminen hiipuu ja kulutus pienenee vastaavasti. Polttoaineissa joissa palaminen tapahtuu kaasuuntuneen ainesosan palamisena (kuten puusta 80% ja kivihiilestä noin 30%) ei ilmamäärällä tule säätää palamista, koska tällöin puu alkaa hiiltyä ja energia karkaa palamattomana hiilimonoksidina. Näiden palamista voidaan säätää ilmamäärällä vasta kun jäljellä on hehkuva hillos eikä näkyvää liekkiä ole (Näkyvä liekki muodostuu kaasun palamisesta).

Kun halutaan polttaa antrasiittia kaminassa yön yli, tulisi tulipesään saada noin 10-20 cm hyvin palava antrasiittikerros, siementuleksi. Sen jälkeen polttoainetta voidaan lisätä paksukin kerros ja säättää ilmamäärä pienelle. Ilmamäärä on puunpolttoon tottuneelle yllättävän pieni, esim. Godinin takoissa valmistajan ohjeen mukaan hitaassa poltossa on pyöritettävä luukku vain 1/2 – 1 kierrosta auki. Oikean ilmamäärän löytäminen on käytännössä kokeiltava koska palamisen nopeuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten tulipesän muoto, arinallisuus / arinattomuus, antrasiittikerroksen paksuus, suuluukun ja muiden luukkujen tiiviys ja antrasiitin koko ja palamisominaisuudet.

Kun lähdet pois sisältä yli tunniksi tai käyt nukkumaan niin laita pesään antrasiittia ja säädä veto pienelle. Kamina antaa lämpöä tasaisesti ja pesässä säilyy tuli.

KIVIHIILEN KÄYTTÖ LIESISSÄ, KAMIINOISSA JA UUNEISSA

Kivihiilen lämpöarvo on noin 6,5-10 kertainen puuhun (i-m3) verrattuna. Paloajat ovat pitkiä, mutta tehoa voi säätää vain poltettavan materiaalin määrällä. Huomaa, että kivihiilen palamista voidaan säätää ilmamäärällä vasta kun jäljellä on hehkuva hillos eikä näkyvää liekkiä ole (Näkyvä liekki muodostuu kaasun palamisesta). Mikäli et ole varma kivihiilen sopivuudesta tulisijaasi, ota yhteys tulisijan valmistajaan tai meihin.

Kivihiili soveltuu yleensä hyvin varaavan tulisijan polttoaineeksi. Varo ylilämmitystä tulisijaa erityisesti talvella. Jos lämmität täysin kylmää tulisijaa, saattavat palamisessa syntyvät korkeat lämpötilat halkaista kylmän kiven. Tämä pätee lämmitykseen kaikilla polttoaineilla.

ANTRASIITILLE JA KIVIHIILELLE SUUNNITELTUJA TULISIJOJA

Antrasiitti ja kivihiili sopivat polttoaineeksi keskuslämmityskattiloihin ja pientulisijoista useimpiin valurautaisiin tai keraamisesti vuorattuihin tulisijoihin.

  • Upo Retro kamina Puulämpö Suomi Oy:ltä sopii hyvin hiilelle ja antrasiitille valurautaisen rakenteensa, säädettävyyden ja liikuteltavan arinan vuoksi.
  • Nordica Dorella (myy mm. Bauhaus) soveltuu myös hyvin hiilen polttamiseen. Hiukan syvennyksessä oleva arina ja suojalevy luukun edessä helpottavat paksun, pitkään palavan ja hyvin säteilylämpöä antavan, hiilikerroksen kasaamista. Tarkka ilmansäätö mahdollistaa taasen pitkän paloajan. Liikuteltava arina taasen mahdollistaa vaikka jatkuvan tulenpidon kun tuhkanpoistoa voi tehostaa arinaa pyörittämällä.
  • Antrasiitille ja kivihiilelle erityisesti suunniteltuja Godin kaminoita myy vantaalainen RUSTICA jälleenmyyjineen. Godinin hiikaminoita (pyöreä ja ovaali) on tosin hiukan huonosti ollut valikoimissa.

Kun antrasiittia poltetaan arinallisessa tulipesässä on palavan pesän kohentamista vältettävä, koska antrasiitti kuumetessaan lohkeilee pienemmiksi paloiksi ja nämä palaset saattavat kohennettaessa pudota arinan läpi. Jos käytössä on hiilikäyttöön suunniteltu kamina, kuten Godin, jossa on liikuteltava arina, voidaan välillä liikutella arinaa tuhkanpoiston tehostamiseksi. Tämä varsinkin jos halutaan pitää kaminassa jatkuva tuli, eli tulta poltetaan viikkokausia yhteen menoon.

Useimpien kivihiilien ominaisuuksiin kuuluu kuonan muodostuminen. Tällöin tulipesään muodostuu kokkareita, jotka ovat sulanutta ja kiinteytynyttä kuonaa. Kuona on poistettava säännöllisesti, jotta tuhka pääsee valumaan tulipesästä asrinan läpi esteettä ja ilma pääsee virtaamaan vapaasti palotilaan.