Kontteja varastotilaksi Hakkilassa

Kontteja ja parakkitiloja varastoksi, työtilaksi ja harrastekäyttöön pääkaupunkiseudulla