Ohjeita hiilen käyttöön

Hiilituotteiden sytyttäminen ja poltto

Kivihiili ja Antrasiitti soveltuvat molemmat käytettäväksi useimipiin kiinteän polttoaineen tulisijoihin. Alla tietoa kivihiilen ja antrasiitin kotitalouskäyttöön ja palamiseen liittyen.

Antrasiitin sytyttäminen ja poltto

Antrasiitin sytyttäminen tapahtuu puilla. Tee reilut tulet polta pesällinen puuuta kattilan pintojen lämmittämiseksi. Lisää sitten reilusti puita ja pyri muodostamaan vahva tuli. Eduksi on jos antrasiitin alla palavat puut ovat ns. ylikuivia. Klapit saat ylikuiviksi pitämällä niitä muutaman vuorokauden esim. pannuhuoneen lämmössä. Antrasiitin sytyttämistä voi helpottaa käyttämällä sytytykseen myös kivihiiltä. Tee ensin puilla tulet, sitten lisää kivihiiltä (ks. alla oleva ohje kivihiilen sytyttämiseen) ja kun kivihiili on täysin syttynyt, siirry antrasiittiin

Lisää antrasiittia ensin 2-4 senttimetriä palavien puiden ja/tai kivihiilen päälle siten, että liekit tuikkivat antrasiittikerroksen läpi. Antrasiittia lisättäessä tulee antrasiittikerroksen antaa hehkuuntua noin 20-30 minuuttia ennen uuden kerroksen lisäämistä. Jatka antrasiitin lisäämistä kerroksittain parinkymmenen minuutin välein siten, että liekit eivät tukehdu vaan tulevat lisättävän kerroksen läpi. Jatka täyttöä kunnes hehkuvan antrasiittikerroksen paksuus on vähintään 20 cm. Hyvin palaakseen antrasiitti vaatii riittävän paksun kerroksen. Ohut antrasiittikerros ei jaksa palaa varsinkaan arinallisessa tulipesässä jossa arinan alta tuleva ilma jäähdyttää ja sammuttaa ohuen kerroksen.

Keskuslämmityskattiloissa antrasiitin täyttöä voidaan jatkaa tarvittaessa aina syöttöluukun tasolle asti. Palavan kerroksen on parempi olla paksu kuin ohut, tehohan säädetään ilmamäärällä. Antrasittia lisätään siten, että hiilikerros on paksuin tulipesän etuosasssa ohuten loivasti takaosaa päin. Näin saadaan koko hiilimäärä palamaan tasaisesti koko paloajan, koska palotilaan tuleva palamisilma aiheuttaa nopeamman palamisen tulipesän etuosassa.

Arinattomassa edestä täytettävässä tulipesässä, jossa ilma menee tulipesään luukun aukoista, antrasittia lisätään siten, että hiilikerros on paksuin tulipesän etuosasssa ohuten loivasti takaosaa päin. Näin saadaan koko hiilimäärä palamaan tasaisesti koko paloajan, koska palotilaan tuleva palamisilma aiheuttaa nopeamman palamisen tulipesän etuosassa.

Kun antrasiittia poltetaan arinallisessa tulipesässä on palavan pesän kohentamista vältettävä, koska antrasiitti kuumetessaan lohkeilee pienemmiksi paloiksi ja nämä palaset saattavat kohennettaessa pudota arinan läpi. Jos käytössä on hiilikäyttöön suunniteltu kamina, kuten Godin, jossa on liikuteltava arina, voidaan välillä liikutella arinaa tuhkanpoiston tehostamiseksi. Tämä varsinkin jos halutaan pitää kaminassa jatkuva tuli, eli tulta poltetaan viikkokausia yhteen menoon.

Kivihiilen sytyttäminen ja poltto

Kivihiilen sytyttäminen on periaatteessa samanlaista kuin antrasiitilla. Kivihiili syttyy kuitenkin haihtuvien ainesten suuremman osuuden vuoksi helpommin ja siten kokemuksen myötä sytyttämisessä voi tulipesän esilämmityksen jättää pois ja kivihiiltä voi lisätä nopeammassa tahdissa. Tosin esilämmitys ja hidas lisäys parantaa sytytyksen aikaisen palamisen hyötysuhdetta. Aivan samoin kuin puukin syttyy vähän kerrallaan lisäten paremmin.

Arinattomassa edestä täytettävässä tulipesässä, jossa ilma menee tulipesään luukun aukoista, kivihiiltä lisätään siten, että hiilikerros on paksuin tulipesän etuosasssa ohuten loivasti takaosaa päin. Näin saadaan koko hiilimäärä palamaan tasaisesti koko paloajan, koska palotilaan tuleva palamisilma aiheuttaa nopeamman palamisen tulipesän etuosassa.

Kun hiiltä poltetaan arinallisessa tulipesässä on palavan pesän kohentamista vältettävä, koska kivihiili kuumetessaan lohkeilee pienemmiksi paloiksi ja nämä palaset saattavat kohennettaessa pudota arinan läpi. Jos käytössä on hiilikäyttöön suunniteltu kamina, kuten Godin, jossa on liikuteltava arina, voidaan välillä liikutella arinaa tuhkanpoiston tehostamiseksi. Tämä varsinkin jos halutaan pitää kaminassa jatkuva tuli, eli tulta poltetaan viikkokausia yhteen menoon.

Useimpien kivihiilien ominaisuuksiin kuuluu kuonan muodostuminen. Tällöin tulipesään muodostuu kokkareita, jotka ovat sulanutta ja kiinteytynyttä kuonaa. Kuona on poistettava säännöllisesti, jotta tuhka pääsee valumaan tulipesästä asinan läpi esteettä ja ilma pääsee virtaamaan vapaasti palotilaan.

Kivihiili ja Antrasiitti soveltuvat molemmat monipuoliseen lämmityskäyttöön keskuslämmityskattilassa, avotakassa, kamiinassa ja uunissa. Tutustu lämmitystapoihin ja lue suositukset ja ohjeet eri hiililaaduille eri käyttökohteisiin.

Kivihiili ja antrasiitti keskuslämmityskattilassa

Vaikka käyttäisit keskuslämmitykseen pääasiassa puuta, on roskien polton ja pitkän puunpolton jälkeen suositeltavaa puhdistaa kattilan tulipinnat kuuriluontoisella hiilenpoltolla, sillä jo 0,5 mm nokikerros kattilan pinnassa huonontaa tehoa ja lisää huomattavasti polttoaineen kulutusta. Antrasiitti ja kivihiili palavat kuumana ja ne puhdistavat tulipesän pintoja esim. tervapuun aiheuttamasta piestä. Kattilan mekaanisen puhdistuksen ja nuohouksen lisäksi antrasiitin poltto onkin tehokas kattilanpuhdistustapa.

Antrasiitin käyttö keskuslämmityksessä

Lyhytliekkisenä polttoaineena antrasiitti käy erityisen hyvin yläpalokattiloihin. Kiinteistä polttoaineista antrasiitilla saavutetaan yhdellä pesän täytöllä ylivoimaisesti pisin paloaika. Viimeksi maahan tuomamme erän tehollinen lämpöarvo on noin 8,2 kWh/kg (7050 kcal/kg). Yksi kuutiometri (noin 1000 kg) antrasiittia vastaa siis noin 8-11 irtokuutiometriä (i-m3) puuta! Antrasiitti on ainoa markkinoilla oleva kiinteä polttoaine jonka palamistehoa voi säätää ilmamäärällä. Säädettävyys on siten ylivoimainen verrattuna muihin kiinteisiin polttoaineisiin.

Antrasiitti toimii hyvin myös tilanteissa joissa lämminvesivaraajan teho ei riitä koko yöksi: antrasiitin suuri energiatiheys riittää palamiseen koko yön yli. Päivisin voidaan polttaa vaikkapa oman metsän edullista puuta.

Antrasiitti toimii hyvin myös kaksoispesäkattiloissa. Niin hyvä kuin kaksoispesäkattila onkin, sen ongelma ilman varaajaa on huono säädettävyys puun poltossa: puun palamista voi hyötysuhteen heikentymättä säätää vain puun määrällä tai palavien klapien koolla. Parhaimmillaankin paloaika jää pariin tuntiin. Antrasiitin korkea energiatiheys ja hyvä säädettävyys antavat helppoutta, vaikka puun rinnalla, öisin ja työpäivän aikana käytettäessä.

Jos haluat polttaa kotitaloudessa syntyvää polttokelpoista muovia, niin polta se pienissä erissä hehkuvan antrasiitin päällä ja säädä palamisilman määrä tilapäisesti isolle. Jos pystyt antamaan ilmaa myös arina päälle, niin hyvä. Muovi palaa puhtaasti kuuman antrasiitin päällä ja muovin sulaessa syntyvät palavat kaasut palavat hyvin kuuman ja ison ilmamäärän kanssa. Vuodesta 2004 alkaen antrasiittimuovisäkit ovat polttokelpoista muovia. Muovin energiasisältö on korkea, jopa yli antrasiitin painoa kohden laskettuna. Ethän polta PVC:tä (ei polttokelpoista) etkä styroksia (suuret hiukkaspäästöt).

Antrasiitti ja palamisen säätö

Keskuslämmityskattiloissa antrasiitin täyttöä voidaan jatkaa tarvittaessa aina syöttöluukun tasolle asti. Palavan kerroksen on parempi olla paksu kuin ohut, tehohan säädetään ilmamäärällä. Antrasittia lisätään siten, että hiilikerros on paksuin tulipesän etuosasssa ohuten loivasti takaosaa päin. Näin saadaan koko hiilimäärä palamaan tasaisesti koko paloajan, koska palotilaan tuleva palamisilma aiheuttaa nopeamman palamisen tulipesän etuosassa.

Keskuslämmityskattiloissa lähestyttäessä 70-80 astetta celsiusta pienennetään ilman syöttöä. Kun saavutetaan haluttu lämpötila, annetaan ilmaluukun sulkeutua ja säätövaijeri kiiniteään suorana vedon säätimeen (termostaattiin), joka automaattisesti ohjaa ilman pääsyä palamiseen ja pitää kattilaveden halutusssa lämpötilassa.

Lämmönsäätöautomatiikalla voit lisätä asumismukavuutta ja säästää energiaa. Sisätila-anturilla varustettu kello-ohjattu automaattinen shunttiventtiili säätää huoneilman lämpötilaa haluamallasi tavalla. Voit pudottaa huoneilman lämpötilaa yöajaksi ja nostaa sen automaattisesti takaisin ennen heräämistä. Paranna asumismukavuutta ja säästä samalla!

Lämmitys antrasiitilla kun vesivaraajaa ei ole

Palaessaan antrasiittikerros voi olla paksukin, lähes yläluukun tasolla. Antrasiitti ei pala yksikseen aivan ohuena kerroksena vaan vaatiin vähintään noin 10 cm kerroksen, miellelään 20 cm. Antrasiittia voit polttaa ns. kitupoltolla eli vähällä ilmalla koska sen palava aines on kiinteää, ei kaasumaista.

Hanki automaattinen shunttiventtiili lämpötilan alennuskellolla ja sisätila-anturilla. Näin voit pudottaa lämpötilaa yöajaksi ja nostaa sen automaattisesti takaisin ennen heräämistä. Näin energian kulutus vähenee ja saat paremman unen kun nukkumislämpötila on lähempänä suositusten mukaista 18 C astetta. Paranna asumismukavuutta ja säästä samalla!

Kivihiilen käyttö keskuslämmityskattilassa

Myös kivihiili käy keskuslämmityskattiloiden polttoaineeksi. Huomaa kuitenkin, että kivihiiltä tai puuta käytettäessä tehoa voidaan säätää pääosin vain palavan materiaalin määrällä. Puuta tai kivihiiltä poltettaessa kunnollinen, puhdas palaminen vaatii aina täyden ilmamäärän. Jos ilmaa on liian vähän, eivät puusta ja kivihiilestä poltettaessa haihtuvat palavat kaasut ehdi syttyä, vaan karkaavat piipusta harakoille ja energiaa valuu hukkaan. Pienellä ilmamäärällä havupuista irtoava pihka voi myös pietä kattilan ja ajan kuluessa huonontaa tehoa. Tarvittaessa kivihiilen polttoa voidaan kuitenkin kuristaa ilmamäällä kun sen kaasumaiset ainesosat ovat palaneet (noin 30% energiasta). Palamista voidaan siis säätää ilmamäärällä kun jäljellä on hehkuva hillos eikä näkyvää liekkiä ole (Näkyvä liekki muodostuu kaasun palamisesta). Kivihiili soveltuu siis parhaiten keskuslämmitysjärjestelmiin joissa on lämminvesivaraaja.

Kivihiilen lämpöarvo on noin 6,5-10 kertainen puuhun (i-m3) verrattuna ja antrasiitin 8-11 kertainen. Edullinen hinta, hyvä lämpöarvo ja alhaiset kuljetuskustannukset tekevätkin kivihiilestä ja antrasiitista erittäin kilpailukykyiset polttoaineet.

Kivihiilen käytöstä vesivaraajallisissa lämmitysjärjestelmissä

Tee ensin normaalit tulet puulla. Lisää vähitellen kivihiiltä 2-4 senttimetriä kerrallaan siten, että puun liekit tulevat hiilikerroksen läpi. Palaessaan kivihiilikerros voi olla paksukin, lähes yläluukun tasolla. Kivihiilellä saat tarvittaessa puuta pidemmän lisäysvälin, energia-arvo pesällisellä on moninkertainen puuhun verrattuna.
Anna puun ja kivihiilen palaa reippaasti kunnes lämminvesivaraaja on lämmin (80-90 astetta C) ja anna tulen sitten sammua. Jos haluat pitää puulla jatkuvaa tulta, on tehoa säädettävä polttopuiden koolla ja palavan kivihiilen määrällä, ei ilmamäärällä!

Jos tehon tarve on iso voi kivihiilelläkin lämmittää yli yön. Kivihiilen palamista voi kuristaa ilmamäärällä vasta kun liekki on palanut pois (noin 30% energiasta). Vain antrasiitti sopii kitupolttoon. Jos varaajasi ei riitä yöksi, käytä yöllä antrasiittia ja saat lämpöä koko yön ilman lisäystä.

Hanki automaattinen shunttiventtiili lämpötilan alennuskellolla ja sisätila-anturilla. Näin voit pudottaa lämpötilaa yöajaksi ja nostaa sen automaattisesti takaisin ennen heräämistä. Näin energian kulutus vähenee ja saat paremman unen kun nukkumislämpötila on lähempänä suositusten mukaista 18 C astetta. Paranna asumismukavuutta ja säästä samalla!

Hiilet kaminassa ja uunissa

Kivihiili ja antrasiitti soveltuvat yleensä molemmat polttoaineeksi kamiinoihin ja uuneihin. Antrasiitti ja kivihiili ovat kuitenkin varsin erilaisia polttoaineita ja molemmilla on omat hyvät ominaisuutensa. Tietoa hiilituotteiden käytöstä ja soveltuvuudesta erilaisiin tarpeisiin alla. Jos et ole varma laitteen kestävyydestä ja soveltuvuudesta hiilen ja antrasiitin polttamiseen, tarkista laitteen valmistajata soveltuvuus hiilituotteiden käyttöön.

Antrasiitin käyttö kamiinoissa ja varaamattomissa tulisijoissa

Antrasiitti on erityisen hyvä polttoaine erityisesti varaamattomiin tulisijoihin. Koska antrasiitin lämpö tulee merkittävältä osin hehkumalla, eikä kuumista kaasuista, saadaan antrasiitilla hyvä hyötysuhde järjestelmissä joissa ei ole palokaasujen kierrätystä.

Antrasiitin energiamäärä tilavuutta kohden on erittäin hyvä, noin 8-11 kertainen puuhun (i-m3) verrattuna. Jos kaminan ilmamäärän säädettävyys on hyvä, saadaan tuli palamaan yön yli ilman tarvetta lisätä polttoainetta. Antrasiitin käyttö onkin paikallaan kun halutaan pitkää paloaikaa tai suurta tehoa kovilla pakkasilla.

Koska antrasiitin lämpöteho on suuri, on ennen antrasiitin käyttöönottoa varmistettava, että kaminan pesä on valurautaa tai tulipesässä on keraaminen vuoraus. Varo ylilämmitystä tulisijaa erityisesti talvella. Jos lämmität täysin kylmää tulisijaa, saattavat palamisessa syntyvät korkeat lämpötilat halkaista kylmän kiven. Tämä pätee lämmitykseen kaikilla polttoaineilla.

Antrasiittia käytettäessä voidaan tehoa säätää arinan alapuolisen ilmanottoluukun avulla. Antrasiitti ei tarvitse ilmaa polttoaineen yläpuolelle, toisin kuin esim. puu ja kivihiili, mutta jos muuta ilmansyöttöä ei ole, voidaan yläpuolista ilmanottoauttoa käyttää. Vähennettäessä palamisen saamaa ilmamäärää antrasiitin palaminen hiipuu ja kulutus pienenee vastaavasti. Polttoaineissa joissa palaminen tapahtuu kaasuuntuneen ainesosan palamisena (kuten puusta 80% ja kivihiilestä noin 30%) ei ilmamäärällä tule säätää palamista, koska tällöin puu alkaa hiiltyä ja energia karkaa palamattomana hiilimonoksidina. Näiden palamista voidaan säätää ilmamäärällä vasta kun jäljellä on hehkuva hillos eikä näkyvää liekkiä ole (Näkyvä liekki muodostuu kaasun palamisesta).

Kun halutaan polttaa antrasiittia kaminassa yön yli, tulisi tulipesään saada noin 10-20 cm hyvin palava antrasiittikerros, siementuleksi. Sen jälkeen polttoainetta voidaan lisätä paksukin kerros ja säättää ilmamäärä pienelle. Ilmamäärä on puunpolttoon tottuneelle yllättävän pieni, esim. Godinin takoissa valmistajan ohjeen mukaan hitaassa poltossa on pyöritettävä luukku vain 1/2 – 1 kierrosta auki. Oikean ilmamäärän löytäminen on käytännössä kokeiltava koska palamisen nopeuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten tulipesän muoto, arinallisuus / arinattomuus, antrasiittikerroksen paksuus, suuluukun ja muiden luukkujen tiiviys ja antrasiitin koko ja palamisominaisuudet.

Kun lähdet pois sisältä yli tunniksi tai käyt nukkumaan niin laita pesään antrasiittia ja säädä veto pienelle. Kamina antaa lämpöä tasaisesti ja pesässä säilyy tuli.

Kivihiili soveltuu varaavan tulisijan polttoaineeksi

Kivihiilen lämpöarvo on noin 6,5-10 kertainen puuhun (i-m3) verrattuna. Paloajat ovat pitkiä, mutta tehoa voi säätää vain poltettavan materiaalin määrällä. Huomaa, että kivihiilen palamista voidaan säätää ilmamäärällä vasta kun jäljellä on hehkuva hillos eikä näkyvää liekkiä ole (Näkyvä liekki muodostuu kaasun palamisesta). Mikäli et ole varma kivihiilen sopivuudesta tulisijaasi, ota yhteys tulisijan valmistajaan tai meihin.

Kivihiili soveltuu yleensä hyvin varaavan tulisijan polttoaineeksi. Varo ylilämmitystä tulisijaa erityisesti talvella. Jos lämmität täysin kylmää tulisijaa, saattavat palamisessa syntyvät korkeat lämpötilat halkaista kylmän kiven. Tämä pätee lämmitykseen kaikilla polttoaineilla.

Antrasiitille ja kivihiilelle suunniteltuja tulisijoja

Antrasiitti ja kivihiili sopivat polttoaineeksi keskuslämmityskattiloihin ja pientulisijoista useimpiin valurautaisiin tai keraamisesti vuorattuihin tulisijoihin.

  • Upo Retro kamina Puulämpö Suomi Oy:ltä sopii hyvin hiilelle ja antrasiitille valurautaisen rakenteensa, säädettävyyden ja liikuteltavan arinan vuoksi.
  • Nordica Dorella (myy mm. Bauhaus) soveltuu myös hyvin hiilen polttamiseen. Hiukan syvennyksessä oleva arina ja suojalevy luukun edessä helpottavat paksun, pitkään palavan ja hyvin säteilylämpöä antavan, hiilikerroksen kasaamista. Tarkka ilmansäätö mahdollistaa taasen pitkän paloajan. Liikuteltava arina taasen mahdollistaa vaikka jatkuvan tulenpidon kun tuhkanpoistoa voi tehostaa arinaa pyörittämällä.
  • Antrasiitille ja kivihiilelle erityisesti suunniteltuja Godin kaminoita myy vantaalainen RUSTICA jälleenmyyjineen. Godinin hiikaminoita (pyöreä ja ovaali) on tosin hiukan huonosti ollut valikoimissa.

Kun antrasiittia poltetaan arinallisessa tulipesässä on palavan pesän kohentamista vältettävä, koska antrasiitti kuumetessaan lohkeilee pienemmiksi paloiksi ja nämä palaset saattavat kohennettaessa pudota arinan läpi. Jos käytössä on hiilikäyttöön suunniteltu kamina, kuten Godin, jossa on liikuteltava arina, voidaan välillä liikutella arinaa tuhkanpoiston tehostamiseksi. Tämä varsinkin jos halutaan pitää kaminassa jatkuva tuli, eli tulta poltetaan viikkokausia yhteen menoon.

Useimpien kivihiilien ominaisuuksiin kuuluu kuonan muodostuminen. Tällöin tulipesään muodostuu kokkareita, jotka ovat sulanutta ja kiinteytynyttä kuonaa. Kuona on poistettava säännöllisesti, jotta tuhka pääsee valumaan tulipesästä asrinan läpi esteettä ja ilma pääsee virtaamaan vapaasti palotilaan.

Hiilen polttaminen avotakassa

Antrasiitti ei sovellu poltettavaksi avotakassa, koska antrasiitin palaminen vaatii pesän jossa palamislämpötila nousee korkeaksi. Kivihiili sen sijaan palaa avotakassakin ja antaa kauniin ja pitkäkestoisen hiilloksen ja lämmitysvaikutus ulottuu pitkälle huonetilaan.

Kivihiilen ja hiilitelineen käyttö takassa

Kivihiilen lämpöarvo on noin 6,5-10 kertainen puuhun (i-m3) verrattuna. Koska kivihiili luovuttaa lämpönsä pääosin säteilylämpönä, ei lämpö karkaa savukaasujen mukana ulos. Käytettäessä lämmitykseen takkaa jossa ei ole paloilman kiertoa tai takkasydäntä on kivihiili käytännöllisesti ainoa hiililaatu, jolla lämmitys onnistuu. Kivihiili palaa lyhyellä liekillä ja suuri osa lämmöstä siirtyy säteilemällä huonetilaan.

Hiilen säteilylämmityksen tehoa voi parantaa avotakassa hankkimalla hiilitelineen, joka pitää hiilet koossa korkeampana kasana. Nostamalla hiilitelineellä hiillosta pystyyn kasvaa tulisijasta ulos suuntautuvan säteilypinnan pinta-ala. Avotakan lämmitysvaikutus perustuukin säteilylämpöön, eikä lämmön talteenottoon savukaasuista, kuten pitkäliekkisolaisessa uunissa.

Hiiliteline voi olla hyödyllinen myös kun halutaan pitää hiilikerros kasassa luukullisessa takassa. Hiilitelinettä ei kuitenkaan tarvita tulisijoissa joissa on arina ja tulipesä jonka seinämiä vasten hiili voi palaa. Tällainen on esimerkiksi keskuslämmityskattila.


Suomen Kotteria Oy, +358415345100