Lastaustilaa

Vantaan Hakkilaan voi tuoda myös oman kontin säilytykseen tai lastattavaksi vientiä ajatellen. Yhteistyö tullin kanssa.

LASTAUSTILAA MERIKONTEILLE VANTAAN HAKKILASSA

Lastaustilaa vientiin meneville merikonteille

Vantaan Hakkilassa on tarjolla lyhytaikaisia vuokrasopimuksia esimerkiksi vientiin meneville merikonteille. Tuo oma konttisi Hakkilaan ja vuokraa piha-aluetta päivä kerrallaan tarpeesi mukaan. Vuokrahinta määritellään vuokrattavan alueen koon mukaan aina tapauskohtaisesti. Tulli hyväksyy Hakkilan lastauspaikaksi ja tulee tarvittaessa tarkistamaan kontin sisällön ennen vientiä. Kun vuokraat lastauspaikan meiltä, saat käyttää lastaamiseesi tarvittavan tilan ja ajan, eikä sinun tarvitse pelätä ympäristökeskuksen, poliisin, tullin tai kaupungin katuosaston häätöä lastaustapahtuman takia.

Lastauksessa mahdollisesti ylijääneet tavarat tulee kunkin asiakkaan itse hävittää alueelta asianmukaisesti. Kultakin tilavuokralaiselta peritään vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä takuumaksu ja mikäli tavaraa jää lastauksen jälkeen Hakkilaan, vähennetään takuusummasta tarvittavat jätteenkäsittelymaksut ennen takuun palauttamiseta. Alueella on kameravalvonta.

Elektroniikan tarkastuspalvelu

Tarvittaessa tarjoamme myös elektroniikan tarkastuspalvelua vientiin meneville käytetyille elektronisille laitteille. Esimerkiksi käytetyt jääkaapit ja televisiot vaativat kaikki kirjallisen toimivuustodistuksen. Tulli valvoo maasta vietävää tavaraa ja tiedotusväölineiden mukaan ”konttibisneksestä” on jääty Tullissa kiinni jätteensiirtoasetuksen rikkomisen vuoksi useinkin. Kysy tarkastuspalvelusta lisää asiakaspalvelustamme.

Rikkinäisten laitteiden maastavienti on luvanvaraista toimintaa

Pääsääntöisesti jätteen siirto maasta toiseen edellyttää Suomen ympäristökeskuksen myöntämän jätesiirtoluvan. Myös jätteen vastaanottajamaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden viranomaisten on hyväksyttävä siirto. Esimerkiksi metalliromua saa pääsääntöisesti siirtää OECD:n jäsenmaasta toiseen ilman erillistä lupamenettelyä. Jätteensiirtoasetuksen taustalla on pyrkimys siihen, ettei länsimaista vietäisi dumpattavaksi jätettä kehitysmaihin, joissa jätteenkäsittely on lapsenkengissä.

(Lähteet: EU:n jätteensiirtoasetus, Tulliylitarkastaja Heli Lampela)


Suomen Kotteria Oy, Vantaan parakkipuisto, Hakintie 14, 01380 Vantaa